Våre tjenester

Vi tilbyr flere typer tolking. Her finner du en beskrivelse av de ulike formene.

Trykk/hold markøren over kategoriene under for å lese mer.

Advokater og domstoler

Hva gjør vi?

Informasjon

MultiTolk tilbyr spesialiserte tolker på de aller fleste språk som kan bistå advokater innen de fleste rettsområder. Tolkene våre blir kurset og fulgt opp kontinuerlig for å kunne gi kvalitet i oppdraget.

MultiTolk kurser sine tolker innen følgende rettsområder:

Asylsaker, arbeidsrett, strafferett, barnevern, familierett, vold og andre generelle saker der samtalen foregår i en juridisk kontekst mellom en advokat og klient.

Barnevernstjenesten

Hva gjør vi?

Informasjon

Barnevernssaker er ofte vanskelige og kompliserte, og tolking i slike saker kan ha stor betydning for alle involverte.

Våre tolker er spesialkurset for barnevernssaker og vi bruker mye tid og ressurser på å forberede tolkene våre på de etiske problemstillingene som kan oppstå i slike oppdrag.

Det legges betydelig vekt på å gjøre den emosjonell kommunikasjonen så enkel og forståelig som mulig.

Politi og rettsvesen

Hva gjør vi?

Informasjon

Kriminalsaker starter som oftest hos politiet og kan ende opp i retten. Saker i denne kategorien kan være svært viktige og avgjørende for fremtiden til de involverte.  Tolking i slike saker krever generelt høy presisjon og språklig kompetanse. Vi gir våre tolker jevnlig oppfølging og opplæring i terminologi relatert til politisaker og rettsvesen.

Vi er opptatt av at det er den samme tolken som er representert gjennom hele rettsprosessen. Vi erfarer at dette er betryggende for alle parter.

NAV

Hva gjør vi?

Informasjon

Våre tolker har fått opplæring i terminologi som benyttes av NAV, for eksempel i vedtak som skal formidles til klienten. Dette kan dreie seg om arbeidsavklaringssamtaler, sosiale tjenester, jobbsøking og hjelpestønad.

Tolking i en undervisnings-situasjon

Hva gjør vi?

Informasjon

Vi tilbyr spesialiserte undervisningstolker innen helse, samfunnskunnskap, integrering og kultur. Våre tolker er spesialisert innen forebyggende undervisning eller samtaler innen rus og rusmidler, kriminalitet og vold. Vi er behjelpelig med å forberede tolketjenester til undervisning i ovennevnte fagfelt for å kunne formidle viktig informasjon til mottaker på en presis måte.

BESTILLINGSSKJEMA

VENNLIGST FYLL UT ALLE FELTENE I BESTILLINGSSKJEMAET OG KLIKK PÅ BESTILL TOLK KNAPPEN.


    Nytt kundeforhold / usikkerEksisterende kunde

    FremmøtetolkTelefontolkVideotolkKulturtolk


    MannKvinneKjønn uvesentlig

    Hvorfor bruke tolk?

    Statsminister Erna Solberg om tolking i offentlig sektor