Telefontolk

  • Miljøvennlig og kostnadseffektivt metode.
  • Tolken er tilstede mellom partene per telefon.
  • Hensiktsmessig metode i situasjoner når man trenger tolk på kort varsel.
  • Metoden er også anvendelig når man har behov for tolk med spesialkompetanse, og forøvrig i tilfeller der det er en mangel på rett kompetanse på ”sjeldne språk”.
  • Krever telefon med høyttalerfunksjon.

BESTILLINGSKJEMA

VENNLIGST FYLL UT ALLE FELTENE I BESTILLINGSSKJEMAET OG KLIKK PÅ BESTILL TOLK KNAPPEN.


Nytt kundeforhold / usikkerEksisterende kunde

FremmøtetolkTelefontolkVideotolkKulturtolk


MannKvinneKjønn uvesentlig