MultiTolk leverer høyt utdannede og spesialiserte tolker innen utvalgte emner. Våre tolker er kategorisert i henhold til kompetanse og erfaring. Alle tolkene tilbys tett oppfølging og videre kurs innen sitt spesialfelt slik at de kan utvikle sin spesialkompetanse ytterligere. Vi tilbyr tolking på de fleste språk som snakkes av innvandrere og flyktninger.

Nye tolker rekrutteres etter behov og etterspørsel, dersom vi mangler et språk i basen vår. Våre tolker holder seg faglig oppdatert med våre obligatoriske kurs samt ved tett oppfølging etter hvert oppdrag. De obligatoriske kursene er en sentral del av vår ambisjon om å utvikle seriøse og profesjonelle tolker.

Vi setter etikk og kvalitet høyt, og vi jobber tett sammen med våre kunder for å tilegne oss bransjeforståelse i våre oppdrag. Briefing og de-briefing blir derfor en viktig del av jobben for våre tolker. Vårt hovedkontor er i Stavanger og har en målsetting om å tilby tolketjenester i hele landet.

”Hos oss skal det være like lett å formidle det som ikke fungerte, som å rose utført arbeid. Vi etterstreber veiledning, briefing og de-briefing av tolkene slik at deres arbeidsklima trygger yrkesutførelsen, både under og etter arbeidet.”

Emal Moruwat

Daglig leder

«Emal er gründer og eier av MultiTolk. Han er utdannet innen økonomi, jus og markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Foruten om denne bransjen har han erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med flyktninger og rus/psykiatriboliger.

Parallelt har han siden 2010 jobbet frilans som tolk for forskjellige byrå. Emal tolker både dari og farsi da han opprinnelig kommer fra Afghanistan. Hans virke som tolk har favnet bredt og omfattet både rettsvesen, politi, helse- og sosialkontor, NAV, skole, barnehage, primærhelsetjeneste og spesialhelsetjeneste i kommunal og offentlig sektor.»

Sophia Moruwat

Tolkekoordinator/rekrutteringsansvarlig

«Sophia Moruwat, har studert Gender, Race, og Social Justice Studies i Canada. Hun har i tillegg tolket og oversatt i språkene Dari og Pashto siden 2014, og har erfaring med tolking innen helsesektor, utdanningssektor, barnevern og rettsvesen.

Sophia mener at bruk av tolk er et viktig verktøy i dagens samfunn hvor innvandrere utgjør ca. 14 % av hele befolkningen. Dermed er det viktig for henne å rekruttere tolker med høyere utdanning samt gode språkkunnskaper og samfunnskompetanse.»

Shahrzad Shariloo

Tolk, farsi

«Shahrzad er opprinnelig fra Iran som har bodd i Norge i 15 år. I løpet av tiden har hun skaffet seg rikelig kunnskap om norsk kultur, samfunn og arbeidsliv. Hun er utdannet Medisinsk sekretær og jobber som supervisor på Stavanger lufthavn Sola. Shahrzad snakker og skriver flytende norsk og persisk.»

Nikolay Gerov 

Tolk, bulgarsk/russisk/makedonsk/engelsk/tysk

Siden 2010 har Nikolay tolket for politiet, domstolene, advokater, helsevesenet, NAV, barnevernet, skoleverket, barnehager og under konferanser og forhandlinger i næringslivet. 

Han har tolkeutdanning fra OsloMet/ Høgskolen i Oslo og Akershus. Videre har han lærerutdanning og mastergrad i internasjonale forbindelser med fokus på juss. Nikolay har erfaring som saksbehandler i utlendingsforvaltningen og utenrikstjenesten. Han er også foredragsholder, lærer og kulturspesialist. Nikolay har bodd i Norge siden 2004.

Marta Katarzyna Chmielnicka

Tolk, polsk

«Marta har flere års erfaring som tolk med oppdrag hos bl.a. advokat, politiet, barnevern og tingretten.

Hun har gjennomført tolkekurs innen ulike emner og har bestått tospråktest hos HiOA. “Tospråktesten prøver kandidatens språkforståelse, muntlige uttrykksevne, uttale, grammatikk, språkføring og evne til å lytte og gjengi på begge språkene.»

Sui Tin Sung

Tolk, burmesisk/chin (hakha/falam/tidim)

«Sui kommer opprinnelig fra Burma, og har bodd i Norge siden 2004. Hun anser seg som fullt ut integrert i Norge og har på den måten innsikt i begge lands kulturer. Hun er utdannet byggingeniør innen konstruksjoner og materialer. Sui har hittil utført tolkeoppdrag hos politiet, barneverntjenesten og NAV.»

Blanka Nordgulem

Tolk, tsjekkisk/slovakisk

«Blanka Nordgulen, 41 år, kommer fra Tsjekkia og har bodd i Norge siden 2005. Hun har erfaring som tolk siden 2013 i språkene tsjekkisk og slovakisk. Blanka har utført tolkeoppdrag for helsesektor, utdanningssektor, rettsvesenet og politiet. Hun er utdannet innen jus, økonomi og regnskap.»

Nisanth Premarasa

Tolk, tamilsk/engelsk

«Nisanth Premarasa er 25 år gammel, født i Norge og er medisinstudent.

Nisanth er tolk i språkene tamilsk og norsk. Han har fullført et internt grunnkurs i tolking samtidig et kurs innen juridiske emner og har bestått språktesten.»

Frank Leitermeier

Tolk, tysk

«Frank jobber fortiden som Tysklærer (8-10 trinn). Interessen som tolk ble vekket i 1995 med en tilfeldig tvist mellom en Tysk og en Amerikansk militærenhet. Dette var interessant og gøy å bli involvert samt det å kunne hjelpe. Dette var “Grunnsteinen”. Senere i tiden var han i tidsperioder utkommandert til andre NATO land, deriblant til Norge hvor han også var Tysk-Norsk-Tolk.

I år 2000 flyttet Frank til Norge og jobbet i oljebransjen hvor språkkunnskapene hans kom til fordel i formidling av språkene tysk, engelsk og norsk.

Frank har siden 2015 tatt sporadiske oppdrag hos Politiet, Lagmannsrett og Barnevernet samtidig hjulpet mye i turistbransjen.

MultiTolk har gleden av å ha et samarbeid med Frank.»