MultiTolk leverer høyt utdannede og spesialiserte tolker innen utvalgte emner. Våre tolker er kategorisert i henhold til kompetanse og erfaring. Alle tolkene tilbys tett oppfølging og videre kurs innen sitt spesialfelt slik at de kan utvikle sin spesialkompetanse ytterligere. Vi tilbyr tolking på de fleste språk som snakkes av innvandrere og flyktninger.

Nye tolker rekrutteres etter behov og etterspørsel, dersom vi mangler et språk i basen vår. Våre tolker holder seg faglig oppdatert med våre obligatoriske kurs samt ved tett oppfølging etter hvert oppdrag. De obligatoriske kursene er en sentral del av vår ambisjon om å utvikle seriøse og profesjonelle tolker.

Vi setter etikk og kvalitet høyt, og vi jobber tett sammen med våre kunder for å tilegne oss bransjeforståelse i våre oppdrag. Briefing og de-briefing blir derfor en viktig del av jobben for våre tolker. Vårt hovedkontor er i Stavanger og har en målsetting om å tilby tolketjenester i hele landet.

”Hos oss skal det være like lett å formidle det som ikke fungerte, som å rose utført arbeid. Vi etterstreber veiledning, briefing og de-briefing av tolkene slik at deres arbeidsklima trygger yrkesutførelsen, både under og etter arbeidet.”