Kulturtolk

  • Tolk med spesialkompetanse om samfunn, verdier og kulturelle forskjeller.
  • Verdifullt når det er mer enn bare selve samtalen som skal språkoversettes.
  • Kulturtolker forklarer og opplyser meningsinnhold for å unngå potensielle misforståelser med bakgrunn i kulturforskjeller.
  • Krever planlegging.

BESTILLINGSKJEMA

VENNLIGST FYLL UT ALLE FELTENE I BESTILLINGSSKJEMAET OG KLIKK PÅ BESTILL TOLK KNAPPEN.


    Nytt kundeforhold / usikkerEksisterende kunde

    FremmøtetolkTelefontolkVideotolkKulturtolk


    MannKvinneKjønn uvesentlig