Vår kontaktinformasjon

E-post: post@multitolk.no

Telefon; 52 05 50 50

Mobil: 97 30 50 50

Ved bestilling av tolk, vennligst oppgi følgende;

  • Språk (dialekt)
  • Kort beskrivelse om oppdragets art og innhold
  • Tidspunkt og forventet varighet
  • Nøyaktig fremmøteadresse ved fremmøtetolking
  • Dersom kjønn er viktig – vennligst spesifiser

For bestilling av tolk kan du enten ringe oss, sende SMS, e-post eller gå til vår bestillingsskjema.

Bestiller du tolk ofte kan du få tildelt passord og brukernavn for kundeportalen, slik at du kan ha oversikt over dine ordre og bestillinger.

Vi gjør vårt ytterste for å etterkomme våre kunders ønsker. Dette innebærer at vi i stor grad vil være tilgjengelig døgnet rundt. Som et utgangspunkt anbefales at tolken bestilles i god tid, slik at vi får plassert egnet tolk til aktuelt oppdrag.