Vi gjør vårt ytterste for å etterkomme våre kunders ønsker. Dette innebærer at vi i stor grad vil være tilgjengelig døgnet rundt. Som et utgangspunkt anbefales at tolken bestilles i god tid, slik at vi får plassert egnet tolk til aktuelt oppdrag. 

Bestilling av tolk hos MultiTolk kan gjøres pr telefon +47 52 05 50 50, eller via vårt bestillingsskjema.

Bestilling pr e-post: post@multitolk.no

Bestilling pr SMS kan sendes til +47 97 30 50 50. 

Ved bestilling av tolk, vennligst oppgi følgende;

  • Språk (dialekt)
  • Kort beskrivelse om oppdragets art og innhold
  • Tidspunkt og forventet varighet
  • Nøyaktig fremmøteadresse ved fremmøtetolking
  • Dersom kjønn er viktig – vennligst spesifiser

Kontaktskjema

Åpningstider

Firma: MultiTolk AS
Åpningstider:
Mandag – fredag: 08:00 – 16:00 Vakttelefon utenom ordinære
åpningstider kun ved akutte tilfeller
Telefon: 52 05 50 50
Epost: post@multitolk.no
Besøksadresse: Kvitsøygata 30, 4014 Stavanger