Vår kontaktinformasjon

E-post: post@multitolk.no

Ved bestilling av tolk, vennligst oppgi følgende;

  • Språk (dialekt)
  • Kort beskrivelse om oppdragets art og innhold
  • Tidspunkt og forventet varighet
  • Nøyaktig fremmøteadresse ved fremmøtetolking
  • Dersom kjønn er viktig – vennligst spesifiser

For bestilling av tolk kan du enten sende oss en e-post eller gå til vår bestillingsskjema.

Vi gjør vårt ytterste for å etterkomme våre kunders ønsker. Som et utgangspunkt anbefales at tolken bestilles i god tid, slik at vi får plassert egnet tolk til aktuelt oppdrag.