VÅRE TOLKER

MultiTolk AS er et Stavanger-basert firma som tilbyr tolketjenester i hele landet. Selskapets strategi er å spesialisere sine tjenester innen ulike fagområder.

Tolkene i MultiTolk er kategoriseres i henhold til kompetansebakgrunn, erfaring og interesser. Vi tilbyr tolkene våre tett oppfølging og kursing innenfor feltene som de ønsker å jobbe med, slik at hver tolk kan spesialiseres i størst mulig grad. På denne måten skaffer vi i MultiTolk oss motiverte og spesialiserte tolker, som gjennom sitt arbeid hos oss utvikler sin spesialkompetanse ytterligere.

MultiTolk prioriterer å rekruttere folk med høy utdannelse, enten fra Norge eller fra sitt opprinnelsesland, noe som betyr godt språkforråd og profesjonalitet under arbeidet.

Tolkene må gjennomføre formell og dokumenterbart tolkekurs, før vi skriver kontrakt med dem.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og inkluderer både en teoretisk del og en praktisk del – deretter følger en prosess med individuell evaluering og evt. godkjenning av den enkelte kandidat. For å jobbe som tolk hos oss må man minimum gjennomføre og bestå et obligatorisk grunnkurs.

Å jobbe som tolk er et ansvarsfullt yrke som krever høy grad av etikk, konfidensialitet og personlig egnethet. MultiTolk oppfordrer sine tolker og tolkekandidater til å ta tospråktesten da det jobbes med å utvikle en egen tolkelov i Norge. Denne loven innebærer at de som jobber som tolk for det offentlige må være registrert i Nasjonalt Tolkeregister på alle språk de tolker.

NYTTIGE LINKER FOR TOLKER

Hos oss skal det være like lett å formidle det som ikke fungerte, som å rose utført arbeid. Vi etterstreber veiledning, briefing og de-briefing av tolkene slik at deres arbeidsklima trygger yrkesutførelsen, både under og etter arbeidet.