Våre tjenester

Hva kan vi tilby?

  • Erfarne tolker

  • Bredt spekter

  • Rask mobilisering

  • Kvalitetsikret arbeid

  • Konkurransedyktige priser

  • Pliktoppfyllende kundeservice

Velkommen
Velkommen
Velkommen
Velkommen

“VÅR VISJON ER AT DEN GODE TOLKEN HJELPER TOLKEBRUKEREN GJENNOM SAMTALEN ELLER MØTET DET ER SNAKK OM. VI KJENNER VÅRE MEDARBEIDERES STYRKER OG STILLER KRAV TIL FORBEREDELSE OG EGNETHET UT I FRA OPPDRAGETS ART FØR VI TILDELER TOLK”